СЛОВНИК‎ > ‎

Розфарбовка тексту


Скачати програму для розфарбовки тексту на ПК (17 Мб)


Для розфарбовки слів ми додаємо теги відкриваючий <*> і закриваючий </*>:

 
 <b>teksto</b> - dika teksto - teksto
 <i>tekst1 teksto2</i> - klinita teksto - teksto1 teksto2
 t<u>e</u>ksto - substreko - teksto
 teksto1 <br>teksto2 - alineo
-
 teksto1
 teksto2


Початок ggx.push(" і кінець "); має залишатися завжди таким (його ми не чіпаємо)
Жирний шрифт <b>, курсив <i> та наголос <u> - ми беремо зі словника *.docx
Бажано додавати побільше абзаців <br>

Змінений код ми вставляємо замість старого у файл *_kod.docx
Ось такий розфарбований код

ggx.push("<b>*ĝarden||o</b> сад; <br><b>legoma ~а</b> гор<u>о</u>д; <br><b>frukta ~о</b> плод<u>о</u>вий сад; <br><b>botanika ~о</b> ботан<u>і</u>чний сад; <br><b>~a</b> сад<u>о</u>вий; <br><b>~i</b> vt обробл<u>я</u>ти сад, займ<u>а</u>тися садівн<u>и</u>цтвом, вик<u>о</u>нувати сад<u>о</u>ві роб<u>о</u>ти; <br><b>~et/o</b> сад<u>о</u>к; <br><b>~ist/o 1.</b> садівн<u>и</u>к; <br><b>2.</b> садов<u>о</u>д (= hortokulturisto); <br><b>3.</b> <i>орн.</i> альт<u>а</u>ночниця (= ptilonorinko); <br><b>~ist/ik/o</b> садівн<u>и</u>цтво.");

буде виглядати так у програмі для розфарбовки (не копіюйте в програму більше одного ggx.push...)

*ĝarden||o сад;
legoma ~а город;
frukta ~о плодовий сад;
botanika ~о ботанічний сад;
~a садовий;
~i vt обробляти сад, займатися садівництвом,
виконувати садові роботи;
~et/o садок;
~ist/o 1. садівник;
2. садовод (= hortokulturisto);
3. орн. альтаночниця (= ptilonorinko);
~ist/ik/o садівництво.


А ось такий розфарбований код

ggx.push("uux.push("<b>ŭa!</b> <i>виг.</i> <br><b>1.</b> у<u>а</u>! <i>(звуконаслідування крики немовляти);</i> <br><b>2.</b> гав! <i>(звуконаслідування собачого гавкання)</i>");

буде виглядати так

ŭa! виг.
1. уа! (звуконаслідування крики немовляти);
2. гав! (звуконаслідування собачого гавкання)